You are currently viewing Einladung | Karneval im Jugendtreff | 9.2.2024

Einladung | Karneval im Jugendtreff | 9.2.2024

Am Freitag jeiht et wigger rund, im Jugendtreff weht Fastelovend gefiert. Mer maache uns janz schick, de beste Maskeerung weed prämiert. Et weed Spaß jebote un jelaach. Zedäm gitt et jet ze süffele un zu müffele. All Jecke sin willkumme, met uns ze fiere.
Dreimal vum Häätze Kölle Alaaf!!

9. Februar 2024 / 19 Uhr
Johanneskirche Brück